Công ty Cổ phần dịch vụ Đòi Nợ Song Long nghỉ đi du lịch thường niên trong thời gian từ: Ngày 12/08/2019 đến hết ngày 17/08/2019.
Hiện nay do có nhiều thành phần xấu lợi dụng uy tín và danh tiếng của công ty CP DV Đòi Nợ Song Long để giao dịch với Quý Khách Hàng