Hiện nay do có nhiều thành phần xấu lợi dụng uy tín và danh tiếng của công ty CP DV Đòi Nợ Song Long để giao dịch với Quý Khách Hàng
Song Long Debt Recovery Service Joint Stock Company is temporarily closed for Annual Travel from 12nd August 2019 to 17th August 2019.