Bảng phí công tác


Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong nghề đòi nợ, công ty Cổ phần dịch vụ đòi nợ Song Long đảm nhận thu hồi các khoản nợ hợp pháp, đã quá hạn thanh toán, bao gồm các hoạt động dịch vụ sau:

-          Đại diện chủ nợ để xác định các khoản nợ, các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách nợ, đôn đốc khách nợ  trả nợ, thu nợ.
-          Đại diện chủ nợ làm việc với các tổ chức cá nhân có liên quan để thu nợ.
-          Đại diện khách nợ để xác định các khoản nợ , biện pháp xử lý nợ với chủ nợ.
-          Tư vấn pháp luật cho chủ nợ hoặc khách nợ về việc xác định nợ, biện pháp, quy trình, thủ tục xử lý nợ.
  

Ghi chú:
-          Nợ là nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, cá nhân này phải trả tài sản cho tổ chức kinh tế, cá nhân khác.
-          Chủ nợ: là tổ chức kinh tế, cá nhân có quyền đòi nợ.
-          Khách nợ là tổ chức kinh tế, cá nhân có nghĩa vụ trả nợ.

                                                       
                                   BẢNG PHÍ CÔNG TÁC

STT Số tiền nợ cần đòi Khu vực cácQuận, huyện thuộc TP.HCM Khu vực các tỉnh:Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu Khu vực các tỉnh:Miền Tây Nam Bộ và Bình Phước Khu vực các tỉnh:Tây Nguyên và Nam Trung Bộ
1 Dưới 30 triệu - - - -
2 Từ 30 -50 triệu 1 triệu 4-5 triệu 5 triệu -
3 Trên 50-100 triệu 1,5 triệu 5-6 triệu 6-7 triệu 8-10 triệu
4 Trên 100-150 triệu 2 triệu 6-7 triệu 7-8 triệu 10-12 triệu
5 Trên 150-200 triệu 2,5 triệu 7-8 triệu 8-10 triệu 12-15 triệu
6 Trên 200-400 triệu 3 triệu
7 Trên 400-600 triệu 3,5 triệu 8-10 triệu 10-12 triệu 15-17 triệu
8 Trên 600-800 triệu 4 triệu
9 Trên 800 triệu-1,5 tỷ 4,5 triệu 10-12 triệu 12-14 triệu 17-20 triệu
10 Trên 1,5-3 tỷ 5 triệu
11 Trên 3 - 5 tỷ 6 triệu 12-15 triệu 14-18 triệu 20-24 triệu
12 Trên 5 tỷ 10 triệu trở lên 15 triệu trở lên 18 triệu trở lên 24 triệu trở lên
  •  
  • Mức phí công tác trên được thay đổi tăng dần tùy vào các tỉnh gần TP.HCM đến xa hơn.
  • Mức phí công tác ngoài địa bàn Tp.HCM, khách hàng hỗ trợ trước 50% ngay sau khi ký hợp đồng, sau khi đòi được nợ lần đầu tiên, khách hàng hỗ trợ 50% còn lại.
  • Đối với Khách nợ ở ngoài các tỉnh thành: TPHCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Khách hàng sẽ trả trước 30% phí công tác khi gửi hồ sơ cho Công ty xác minh và sẽ được trừ khi kí Hợp đồng. Trong mọi trường hợp số tiền này sẽ không hoàn trả lại.
* Mức phí trên áp dụng từ ngày 01/09/2013
buy cytotec for 24 week abortion abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

 


Bình Luận


Họ tên