Tầm nhìn sứ mệnh


Tầm nhìn

Ø Đổi mới và phát triển để giữ vững vị trí là một doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực đòi nợ. Đi song song đó là chất lượng dịch vụ và quy mô doanh nghiệp.

Sứ mệnh

Ø Cung cấp dịch vụ đòi nợ chuyên nghiệp và tin cậy cho khách hàng nhằm hỗ trợ khách hàng (doanh nghiệp, cá nhân) giải quyết các khoản nợ xấu.

 


Bình Luận


Họ tên