Thông Báo mạo danh Công ty Song Long


 THÔNG  BÁO

(V/v mạo danh Công ty Song Long)

 

           Kính gửi: Quý Khách hàng

 

            Công ty cổ phần Dịch vụ Đòi nợ Song Long trước đây và hiện tại:

                      1)     Không cho vay, không cho vay nặng lãi.

                      2)     Không liên kết với bất kỳ tổ chức tín dụng và ngân hàng để đòi nợ.

            Hiện tại có rất nhiều tổ chức cá nhân mạo danh và tự nhận là Công ty Song Long để đòi nợ và cho vay với lãi suất cao vi phạm pháp luật.

            Đối với đòi nợ, các đối tượng này thường xuyên gọi điện thoại đe dọa, chửi bới, nhắn tin uy hiếp, khủng bố tinh thần.

            Đối với các hành vi cho vay nặng lãi thì để logo Công ty cổ phần Dịch vụ Đòi nợ Song Long và tự xưng là “Nhân viên tài chính Song Long” để cho vay với lãi suất cao. Đề nghị quý khách hàng cảnh giác.

            Quý Khách hàng lưu ý, khi Công ty chúng tôi thực hiện hợp đồng đòi nợ là làm việc theo quy định của Nghị định 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ và thượng tôn pháp luật, không có những hành vi đe dọa, khủng bố tinh thần khách nợ.

            Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết. Mọi sự phản ánh Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 0909.704.345. Chúng tôi xin tư vấn 24/7.

            Dưới đây là số điện thoại và hình ảnh mạo danh Công ty Song Long mà khách hàng cung cấp:

 

01644739612 01266401982 0898071497
01688609492 01886182060 01656410765
0997384342 01649310472 01217391180
01679199722 01262434133 01664837242
0934072145 0934072145 01664837242
01267905128 0866076948 0866098276
0866149875 0866074317 0866197236
0866297236 0866813405 0869948850
0365363058 0866149875 0934011254
0968894931 0365363058 0866149875
0934011254 0968894931 0974111547
0941476464 0327256455 0869870260
0886915081 0997757561 0352056915
0382514558  0346240352 0327727981
0363556913 0866162945 0816205363
0334884056 0866013846 0336440957
 0937738680 0939077046 0901220839
0901030464 0901080135 0901219796
0939985276 0981690582 0868088964
01217961132 0995073577 086608945
0372981054 0378516720 0364590136
02837206017 0994871455 0943047855
0326138936 0399586648 0356137647
0382514558 0933568435  0375771891
0357687266 0374913795 0359380260
0941654783 0917331957 0908 596 714
0933591162 066084675 0762469806
0981690553 0363700541 0933591162
0356479476 0923055446 0382514558
0932748715 0945242263 0949498325
0364983053 0382001933 0936384883

 


Bình Luận


Họ tên