BIDV có thể hưởng lợi nhiều nhất từ Nghị quyết xử lý nợ xấu


 

Theo một báo cáo mới đây của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – BID), công ty này đang khá lạc quan về triển vọng của BIDV cũng như cổ phiếu BID.

VCSC cho rằng BIDV sẽ là ngân hàng được hưởng lợi nhiều nhất từ Nghị quyết xử lý nợ xấu mà Quốc hội vừa thông qua ngày 21/6. “Chúng tôi cho rằng BID có khả năng sẽ là ngân hàng có câu chuyện phục hồi hấp dẫn nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam” – báo cáo nhận xét.

Với thực trạng BIDV có nợ xấu khoảng 2%, khoản phải thu chiếm 2,1% và nghĩa vụ nợ VAMC tương ứng 2,8% trong năm 2016; Nghĩa vụ nợ của VAMC tính theo phần trăm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng là 124%; Chi phí tín dụng là 128 điểm cơ bản so với mức 121 điểm cơ bản của ngành, các chuyên gia phân tích cho rằng việc xử lý nợ xấu nhanh hơn sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho năm 2018 và khoản lỗ cho mất vốn sẽ thấp hơn 25% so với dự báo trước đây.

Bên cạnh đó, VCSC cũng cho rằng nghị quyết xử lý các tài sản tồn đọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho vay và công ty này nâng dự báo về tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2016-2019 từ 10% lên 17%. Đồng thời, NIM năm 2017, 2018, 2019 cũng được dự báo tăng lần lượt 14 điểm cơ bản, 35 điểm cơ bản và 49 điểm cơ bản đạt 2,8%, 3,0% và 3,2% từ mức cơ sở 2,7% năm 2016.

Đồng thời với hoạt động xử lý nợ xấu phải cần một thời gian mới thực hiện được và tăng trưởng khoản vay mạnh mẽ, VCSC cho rằng BIDV cần thiết phải tăng vốn. Một đối tác chiến lược có thể thúc đẩy các chỉ số hoạt đông và cung cấp các sản phẩm chuyên biệt, cũng như thúc đẩy tỷ lệ vốn sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu nhưng hiện tại các chuyên gia chưa có ước tính gì về việc tăng vốn của BIDV.

Về khả năng sinh lời, các chuyên gia kỳ lợi nhuần ròng sẽ đạt 6,9 nghìn tỷ đồng (cao hơn 27,3% dự báo trước đây) trong năm 2017 và 8,5 nghìn tỷ đồng (tăng 21,6%) trong năm 2018.

 

 

 

 

 

Tùng Lâm

Theo Trí thức trẻ


Bình Luận


Họ tên