Trí tuệ nhân tạo sẽ giết chết 5 triệu việc làm vào năm 2020, đây là những ngành bị tổn hại nhiều nhất


 Trong một báo cáo phát hành ngày 27/6, nhà sản xuất chip ARM của Anh nhấn mạnh tất cả các ngành đều sẽ chịu ảnh hưởng của AI, từ nông nghiệp tới tài chính, ngân hàng. Dù tự động hóa giúp sản xuất trở nên an toàn, năng suất cao nhưng không thể phủ nhận những tổn thất nó mang lại, trong đó rõ ràng nhất là 5 triệu việc làm sẽ biến mất.

Trước những mối đe dọa của tự động hóa, báo cáo đặt ra câu hỏi của việc cần thiết phải áp dụng mức thuế dành cho robot để đảm bảo phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, chưa có bất cứ quốc gia nào tính tới việc này dù tự động hóa được đánh giá là xu thế tất yếu của nhân loại.

Trong tương lai gần, có thể nhìn thấy 11 ngành công nghiệp chịu tác động mạnh nhất từ AI.

 


Ít nhất 4% việc làm bị mất được cho là nằm trong lĩnh vực khoa học, khi trí tuệ nhân tạo giúp giảm thiểu sự có mặt của con người trong một số lĩnh vực. Ảnh: Getty

Ít nhất 4% việc làm bị mất được cho là nằm trong lĩnh vực khoa học, khi trí tuệ nhân tạo giúp giảm thiểu sự có mặt của con người trong một số lĩnh vực. Ảnh: Getty

 

 


Tương tự như lĩnh vực khoa học, 4% trong số 5 triệu việc làm bị mất sẽ nằm ở lĩnh vực bệnh viện – chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Reuters

Tương tự như lĩnh vực khoa học, 4% trong số 5 triệu việc làm bị mất sẽ nằm ở lĩnh vực bệnh viện – chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Reuters

 

 


Thậm chí, nhiều vị trí trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, cảnh sát cũng sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo. Nó chiếm tới 5% tổng số việc bị mất. Ảnh: Reuters

Thậm chí, nhiều vị trí trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, cảnh sát cũng sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo. Nó chiếm tới 5% tổng số việc bị mất. Ảnh: Reuters

 

 


Nông nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng với 6% tổng số việc làm bị mất. Ảnh: Wikimedia

Nông nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng với 6% tổng số việc làm bị mất. Ảnh: Wikimedia

 

 


Tài xế taxi chịu thiệt hại nặng hơn với 7% tổng số công việc bị mất. Ảnh: Getty

Tài xế taxi chịu thiệt hại nặng hơn với 7% tổng số công việc bị mất. Ảnh: Getty

 

 


Các công ty bảo hiểm sẽ chiếm 8% tổng số việc làm bị mất bởi AI. Ảnh: Reuters

Các công ty bảo hiểm sẽ chiếm 8% tổng số việc làm bị mất bởi AI. Ảnh: Reuters

 

 


Các chuyên gia phân tích tài chính cũng khó lòng tránh khỏi cơn lốc AI và chiếm tới 9% số việc làm bị thay thế. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia phân tích tài chính cũng khó lòng tránh khỏi cơn lốc AI và chiếm tới 9% số việc làm bị thay thế. Ảnh: Reuters

 

 


Tương tự như lĩnh vực phân tích tài chính, vận tải công cộng cũng sẽ được đẩy mạnh tự động hóa. Ảnh: Wikipedia

Tương tự như lĩnh vực phân tích tài chính, vận tải công cộng cũng sẽ được đẩy mạnh tự động hóa. Ảnh: Wikipedia

 

 


Ngành xây dựng sẽ chiếm 10% tổng số việc bị thay thế. Ảnh: Reuters

Ngành xây dựng sẽ chiếm 10% tổng số việc bị thay thế. Ảnh: Reuters

 

 


Với ngành Ngân hàng là 18%. Ảnh: Reuters

Với ngành Ngân hàng là 18%. Ảnh: Reuters

 

 


Đội sổ trong bảng thống kê này là công nhân làm việc trong các nhà máy. Tự động hóa khiến họ chiếm tới 19% tổng số việc làm bị thay thế. Ảnh: Reuters

Đội sổ trong bảng thống kê này là công nhân làm việc trong các nhà máy. Tự động hóa khiến họ chiếm tới 19% tổng số việc làm bị thay thế. Ảnh: Reuters


Bình Luận


Họ tên